Hva er traumer?

 

Ordet traume betyr skade eller sår. Et traume er en naturlig emosjonell reaksjon på en sterk og smertefull opplevelse.

 

Svært mange mennesker har hatt opplevelser i livet som har skapt stor frykt eller krenket dem dypt. Når slike opplevelser fører til stor psykologisk smerte i ettertid omtales de ofte som psykologiske traumer. 

 

Mange har med seg sterke traumer fra barndommen. Overgrep –fysisk eller verbalt setter dype spor i oss, og som barn er vi sjeldent utstyrt til å forstå dem. Derfor kan vi i voksen alder trenge hjelp og støtte til å se koblinger mellom hva som skjedde med oss i barndommen – og hvordan det holder oss tilbake i livet i dag. Slike traumer er også ofte sterkt koblet sammen med skam når de er påført oss av omsorgspersoner eller mennesker som burde ha beskyttet oss. En ubearbeidet traume som barn kan føre til bla angst eller depresjon som voksen.

 

Traumer kan også oppstå etter ulykker, uventet tap eller andre omstendigheter som skaper stor emosjonell smerte og reaksjon i oss. Det er vanlig å skille mellom traumer som er påført oss av andre, og traumer som ulykker og naturkatastrofer. 

 

Det finnes mange måter å definere traumer på, men her er noen tydelige fellestrekk:

 

-       Hendelse som oppstår plutselig, er ukontrollert og overveldende

-       Vekker som regel en ekstrem følelse av hjelpeløshet og redsel

-       Er ofte en trussel mot liv og helse

-       Kan føre til at du blir alvorlig skadet

-       og/eller rammer andre slik at du blir vitne til alvorlig overgrep eller andres lidelse eller død.

 

 

I ettertid oppleves traumer som at du er skvetten, sover dårlig, har mareritt, er mye redd / bekymret. Du kan også føle deg deprimert. Det er vanlig å forsøke å fortrenge opplevelser som gjør at minner og frykt kommer tilbake. Det er vanlig å oppleve «flashbacks» til da det skjedde, og spille hendelsen(e) om igjen i hodet. Dette er plager som kan ramme alle, det er ikke et uttrykk for svakhet. 

 

Det er naturlig å ha sterke reaksjoner på slike hendelser i livet, og for noen vil reaksjonene gå over av seg selv, mens for andre vil de skape mye smerte og hindre oss i å leve livet slik vi ønsker. Angst og depresjon er veldig vanlig når man har opplevd traumer. Det er da vi behøver hjelp til å forstå og bearbeide traumene. Under veiledningstimene lærer du hvordan du kan se på og forstå traumene på en ny måte, og hvordan tanker og følelser rundt dette temaet er tett knyttet til vår opplevelse av livet her og nå. 

Lurer du på om dette er noe for deg? Bestill gratis introduksjonssamtale her. (30 min på telefon)

Ta gjerne kontakt med meg om du har noen spørsmål! Epost: rikke@uroskolen.no telefon 452 24 338 eller trykk her.