Sorg

 

Sorg er et stort tema, og det omfatter mange aspekter av livet vårt. Sorg i seg selv er en naturlig reaksjon ved tap av liv, mening, relasjoner e.l, og sorgen trenger å bli sørget. For mange er dette vanskelig, og man kan trenge støtte på veien. Sorg kan virke altoppslukende, og ta stor plass i livet vårt. Alt du ser rundt deg ser du med «sorgens øyne», og livet kan oppleves tungt og meningsløst. Det er for mange svært ensomt å sørge. Det kan også være veldig ensomt selv om man er i et forhold eller en familie. Det kan føles som om ingen forstår sorgen – ikke engang de som «burde» forstå den. 

 

Sorg kan oppstå ved tap av liv, tap av opplevelsen av mening i livet, og det kan være sorg/tristhet over at livet ikke ble som det «skulle være». Kanskje du ønsket barn og ikke fikk det, en annen utdannelse, venner, jobb, kjæreste, glede – det kan være så mangt.

Sorgen over en tapt barndom

 

Å sørge over en tapt eller smertefull barndom er en stor sorg, og en som ofte er vanskelig for mange å snakke om. Det å tillate seg å sørge over alt det du trengte som barn, men som du ikke fikk. Ofte når det er en «gammel» sorg er den vanskelig å håndtere på egen hånd, fordi den har fått mange lag underveis. Det kan ofte vise seg i form av depresjon eller en opplevelse av å være tom, nummen og likegyldig. Dette kan du få hjelp til. Den primære tristheten skjules ofte av sekundære følelser som skam eller sinne, og dette er det veldig nyttig å se nærmere på. (Altså, du er sint eller har trukket deg tilbake i livet pga din mor eller far som behandlet deg dårlig, men det kan godt være en tristhet bak dette sinnet som «skjuler» behovet for å sørge).

 

Følelser regulerer følelser. Når vi er triste må vi ta tid til å sørge for å komme videre med sorgen. Ofte er vi så redde for de sterke følelsene som oppstår, og dermed får vi «ikke til» å sørge e.l – men vi fortsetter i forsøket på å komme vekk fra det som gjør vondt. 

Tap av familie, venner eller barn

 

Sorg i form av tap kan også være svært komplisert og smertefullt. Dette er ofte en sorg som er knyttet til mange tanker – tanker om hvordan du hadde planlagt at livet skulle være. Alle disse tankene og forventningene er sterkt knyttet til hvordan vi håndterer sorgen. Det er veldig vanlig at vi bruker tid på tanker og samtaler rundt «dette skulle ikke ha skjedd», «hva har jeg gjort for å fortjene dette», «det er helt feil at han/hun døde», «hvis legen hadde gjort noe annerledes»... Disse tankene er naturlige - men veldig lite hjelpsomme, og det vi egentlig trenger er å tillate oss å sørge. Hos meg kan du få hjelp til å lære om hvordan du skal håndtere både tanker og følelser du har rundt sorgen du bærer med deg. 

Lurer du på om dette er noe for deg, eller vil du bestille time? Ta kontakt her eller på 45224338 / rikke@uroskolen.no