Depresjon/Nedstemthet

 

Depresjonstilstand en en svært vanlig opplevelse, og det er mange mennesker som er eller har kjent på det i løpet av livet. Depresjonsfølelse er, som angst: et symptom på ett eller fler emosjonelle behov vi ikke får dekket. 

 

Det kan være behov for støtte, omsorg eller anerkjennelse som ikke blir møtt – eller det kan være en opplevelse av at ingenting i livet «går min vei», en opplevelse av å ikke ha noen retning, mening eller glede i livet. Det kan være en reaksjon på tap eller traumer, (sterke følelser som vi unngår kan føre til depresjon) eller det kan oppleves som det kommer «ut av ingensteds». 

 

Ofte ved depresjon oppstår det opplevelse av nummenhet, irritasjon, tristhet eller resignasjon fra livet. Naturlig nok tror vi da at vi «ikke føler noen ting» og «bare har det litt kjipt for tiden». «Jeg føler meg tom», «Jeg føler ingenting». Denne tomheten er ikke en behagelig tilstand av ro og tilstedeværelse, den er heller en tilstand med uro og ubehag som det ofte kan være vanskelig å sette fingeren på. Så selv om depresjon føles tung og tom med fravær av følelser, er det ofte sånn at vi ikke er tomme men fulle av følelser, vi har bare stengt av kontakten. 

 

Gjennom undervisning i læren om uro jobber vi aller først med å få kontakt med følelsene som ligger bak nedstemtheten, og deretter lærer du om hvordan disse emosjonene kan få tilbake sin plass i ditt liv. Emosjonene våre forteller om vårt behov og er grunnleggende for å navigere gjennom livet, så det er gjennom å lære om følelsene dine at du kan komme i kontakt med hva du egentlig trenger – og dermed også komme i kontakt med dine ressurser, ro og glede. 

Les blogg jeg har skrevet her: om depresjon og nedstemthet

Lurer du på om dette er noe for deg, eller har du spørsmål? Ta kontakt her eller på 45224338 / rikke@uroskolen.no

Eller bestill time her.