Angst

 

Hva er angst og angstlidelser? 

 

Frykt og redsel er naturlige reaksjoner og det hjelper oss å overleve. Kommer det en bil i full fart mot oss er vår naturlige reaksjon å bli redde, og fjerne oss før vi rekker å tenke.. Kommer det en løve mot oss løper vi... Dette viser at frykt er noe vi trenger som art og individ. Hvis angsten og frykten blir langvarig og hindrer oss i hverdagens gjøremål kan vi ha utviklet en angstlidelse. Angst er dermed i utgangspunktet en reaksjon på ubearbeidede følelser, og det kan skape store begrensninger i livene våre. 

 

Følelsene våre er vårt indre kompass og forteller oss alltid noe om hva vårt behov er. Når disse grunnleggende følelsene ikke blir møtt eller tatt på alvor oppstår det gjerne sekundære følelser – også kaldt maladaptive følelser som dekker over det grunnleggende behovet. Psykiske lidelser som angst og depresjon oppstår når eller som et resultat av at vi mister kontakten med våre grunnleggende følelser og behov. 

 

For eksempel kan traumer i barndommen føre til angst i voksen alder – da den grunnleggende følelsen til traumen kanskje var tristhet, frykt eller skam. Hadde disse følelsene blitt anerkjent og forstått hadde de hjulpet oss til å trekke oss tilbake, stå opp for oss selv eller liknende (alle mennesker har ulike reaksjonsmønstre på slike hendelser). Ubehandlede / ubearbeidede følelser kan igjen føre til lidelser som angst eller depresjon. Det er dette som menes med at disse lidelsene er symptomer, ikke en lidelse i seg selv. 

Angst er sterkt knyttet sammen av tanker og kroppslige reaksjoner som høyere puls, svimmelhet, hjertebank, anspenthet, svetting, skjelving. Et anfall kan gi svimmelhet, uklart syn, kvalme og mye mer. Det er også tett sammenheng mellom tankene og den kroppslige aktiveringen. Dermed betyr det at tanker kan skape angst, øke angsten og bidra til å opprettholde den.

 

Det er derfor jeg er opptatt av å lære deg å forstå dine tanker og mekanismen som gjør at du tenker, slik at du kan forstå sammenhengen mellom tanker og fysiske reaksjoner – som begge deler virker ukontrollerbare når vi har mye angst. «Jeg mister kontrollen» «Jeg dør!» «Dette går aldri» - er noen av mange katastrofetanker som ofte er knyttet til angst.  

 

Angstlidelser har mange former, under er noen eksempler:

 

  • Bekymringer for hva som kan skje

  • Frykt for kritisk vurdering av andre (kan føre til panikkanfall)  

  • Kan være knyttet til bestemte objekter som fly, slanger, biler etc

  • Kan være knyttet til noe ubestemt – man vet ikke hva man er redd for. Dette oppleves ofte som vedvarende bekymringer, rastløshet, uro, irritabilitet, eller som plutselige panikkanfall

  • Unnvikelse – unngår steder eller situasjoner man tror vil fremkalle angsten. Dette er ofte det største årsaken til at angsten opprettholdes.

I UROlæringen møter vi angsten med nye øyne. Vi skaper et trygt rom hvor vi kan utforske angsten og bekymringene dine, og sammen ser vi på hvordan du kan forholde deg til angsten på en ny måte – for å finne en vei mot ro og aksept i stedet for å leve i frykt og uro. 

Lurer du på om dette er noe for deg, eller har du spørsmål? Ta kontakt her eller på 45224338 / rikke@uroskolen.no

Eller bestill time her.